Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Kozijn-info.nl
Kozijn-info.nl

Algemene voorwaarden

Op de diensten van Kozijn-Info.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door het invullen en verzenden van het offerteformulier op de pagina ‘Offertes aanvragen’ maak je gebruik van de diensten van Solvari middels een externe iFrame. Onze partner kan op haar beurt weer haar eigen voorwaarden hanteren. Kozijn-Info.nl heeft geen inzage noch controle over de (persoons)gegevens die je naar onze partner middels het offerteformulier verstuurt. Wil je naderhand je gegevens laten aanpassen of verwijderen, dan kun je het beste contact opnemen met onze partner op telefoonnummer 020 262 6228.

De voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 16 september 2018. Kozijn-Info.nl is bevoegd deze gebruiksvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wij raden je aan om deze periodiek te lezen.

Door gebruik te maken van de website www.kozijn-info.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Onder ‘gebruiker’ wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan: iedere gebruiker van de website Kozijn-Info.nl waaronder zowel de afnemer van diensten alsmede de aanbieder van diensten.

1) Wie wij zijn

Kozijn-Info.nl is eigendom van Quote Compare. Ons bedrijf is gevestigd op het adres:

2) Toelichting over onze dienstverlening

Via Kozijn-Info.nl kun je met een formulier in contact komen met meerdere specialisten in je regio. Op deze manier wordt het makkelijker voor jou als consument om een specialist te vinden en de aanbiedingen van de betreffende partijen te vergelijken. Door te kiezen voor de beste deal kun je dus zowel geld als tijd besparen.

Om je in contact te brengen met bedrijven bij jou in de regio maakt Kozijn-Info.nl gebruik van zogeheten leadgeneratoren. Dat zijn bedrijven die de daadwerkelijke matchmaking faciliteren. Simpel gezegd zorgen onze partners ervoor dat je offerte of je verzoek verstuurd wordt naar specialisten. De website van onze partner(s) zijn middels een ‘iFrame’ in onze website verwerkt (website in een website). Zij verwerken dan ook je aanvraag en brengen je met bedrijven in contact. Kozijn-Info.nl heeft daarop geen invloed en verwerkt je persoonsgegevens in dat kader niet.

3) Verwerking van je gegevens

Kozijn-Info.nl oefent geen invloed uit op de informatie die je via onze website (aan derden) verstrekt, waaronder aan onze partner(s). Wij zullen dan ook niet het initiatief nemen tot het doorgeven van jouw informatie, bepalen wij niet aan wie die informatie wordt doorgegeven en wijzigen of selecteren wij de door jou verstrekte informatie niet.

4) Misbruik en beperking van gebruik

Het is jou als gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan om materiaal en/of informatie, waaronder persoonsgegevens, te ontlenen aan Kozijn-Info.nl voor eigen doeleinden, behoudens ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene en/of Kozijn-Info.nl.

Indien je deze website gebruikt in strijd met onze plaatsingsrichtlijnen, of in strijd met toepasselijke wet- en/of regelgeving zullen wij je de toegang tot onze dienstverlening zonder nadere aankondiging ontzeggen en waar nodig maatregelen treffen.

Er kunnen geen rechten aan de verstrekte informatie en adviezen op deze website worden ontleend. De eigenaar van Kozijn-Info.nl kan niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de inhoud. Bovendien aanvaardt de eigenaar van Kozijn-Info.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de eigenaar zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Kozijn-Info.nl.

Jij hebt de verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze website en je mag de informatie (en ook afbeeldingen) op deze website niet publiceren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder duidelijk de bron (weblink naar de desbetreffende pagina) te vermelden.

5) Wijziging/annulering diensten

Kozijn-Info.nl kan haar dienstverlening tussentijds wijzigen. Kozijn-Info.nl is bevoegd om haar diensten op te schorten of te annuleren indien zij daartoe aanleiding heeft.

6) Uitsluiting aansprakelijkheid

Voor zover rechtens toegestaan sluit Kozijn-Info.nl alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die de gebruiker lijdt, waaronder in ieder geval ten aanzien van (i) het gebruik van onze diensten, waaronder mede begrepen de matchmaking van onze partner; (ii) de veiligheid of beschikbaarheid van onze dienstverlening; (iii) de dienstverlening door derden en/of adverteerders; (iv) de dienstverlening van de aangesloten bedrijven bij onze partners; en/of (v) eventuele onjuiste informatie.

De aansprakelijkheid van Kozijn-Info.nl is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het specifieke geval is uitgekeerd door de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering, of indien deze verzekering geen recht op uitkering geeft, in alle gevallen beperkt tot de directe schade, gemaximeerd tot een bedrag dat in de voorgaande maanden in rekening is gebracht aan de gebruiker.

Kozijn-Info.nl garandeert nadrukkelijk niet dat het gebruik van onze website en/of diensten leidt tot een specifiek resultaat. Het gebruik van onze diensten en website geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Het kan dus voorkomen dat er, om welke reden dan ook, geen bedrijven zijn die een offerte uitbrengen.

7) Privacy

Jouw privacy wordt door Kozijn-Info.nl zeer serieus genomen. Een voorbeeld daarvan is de beveiligde verbinding als je onze website bezoekt of gebruik maakt van het offerteformulier van onze partner.

Via het offerteformulier wordt er door ons en zoals hierboven al is toelicht geen (persoons)gegevens verwerkt. Mocht je echter gebruik maken van onze eigen formulier op de pagina’s ‘Contact’ en ‘Redactie contacteren’, dan worden je gegevens wel volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) verzamelt op een server in Nederland. Het doel voor het verzamelen van deze gegevens is om je te kunnen contacteren of je gegevens door te sturen naar onze partner(s). Afhankelijk van je vraag, verzoek of suggestie worden je persoonsgegevens zo snel mogelijk geanonimiseerd. Een persoonsgegeven is elk gegeven die je aan ons doorgeeft, waarmee jij als persoon aanwijsbaar bent. Dat zijn bijvoorbeeld je naam en je woonadres.

8) Toepasselijk recht

De rechtsrelatie tussen gebruiker en Kozijn-Info.nl wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht. Voor zover rechtens toegestaan worden geschillen in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar de eigenaar van Kozijn-Info.nl gevestigd is.

9) Klachten en/of vragen

Kozijn-Info.nl streeft ernaar om je zo goed mogelijk van dienst te zijn ondanks dat wij als platform geen invloed uitoefenen op de diensten van derden, waaronder de bedrijven die aangesloten zijn bij onze partners.

Mocht je vragen hebben of onverhoopt een klacht hebben, dan kun je te allen tijde gebruikmaken van ons contactformulier om contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om klachten binnen 14 dagen te kunnen afhandelen (indien mogelijk).